Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, Lag och rätt Vt-2018

Skapad 2018-04-05 11:25 i Sundbornsskolan Falun
Varför har vi lagar och regler i vårt samhälle? Vad händer om man bryter mot dessa?
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Samhällskunskap
Varför har vi regler? Vilka lagar finns det? Vem bestämmer? Skrivna- och oskrivna regler? Vad skulle hända om vi tog bort alla lagar och regler? Vilka instanser är inblandade?

Innehåll

Syftesmål:

Så här står det skrivet i Lgr 11:

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Undervisningens innehåll

Du ska:

 • Ha kunskap om Sveriges grundlagar

 • Ha kunskap om vissa brott som är vanliga t ex stöld och häleri

 • Känna till några olika straff/påföljder

 • Känna till lite om kriminalitet och dess konsekvenser

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med:

 • Digitalt hjälpmedel - Chromebook

 • Informationssökning
 • Skriftliga arbetsuppgifter/ordkunskap

 • Studiebesök Tingsrätt, Polis, Kriminalvård

 • Gruppdiskussioner och värderingsövningar

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

KOMMUNICERA: delta i samtal och diskussioner

kunna uttrycka och motivera egna åsikter om brott och straff utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

REFLEKTERA: kunna reflektera över samhällets behov av lagar,

kunna reflektera över kriminalitet och dess konsekvenser för individ , familj och samhälle

ANVÄNDA ORD OCH BEGREPP: förstå och använda centrala begrepp

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetsområdets gång i form av läxförhör, ditt deltagande i diskussioner och arbetsuppgifter samt i små rollspel där du tillämpar/får med den genomgångna faktan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: