👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår planet jorden

Skapad 2018-04-05 14:01 i Resursenhet Pil Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om olika slags kartor, om jordens klimatzoner, olika naturtyper i världen och hur människans handlingar påverkar miljön.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Vi tar reda på hur det kommer sig att vi kan leva på jorden och varför det är viktigt att vi tar hand om vår planet. Vi lär oss också mer om kartor och jordens befolkning.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med

 • Livsmiljöer: Jorden - en perfekt plats för liv. Om vad som behövs för liv på jorden.
 • Kartor som visar var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
 • Kartor som visar fördelningen av jordens befolkning.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Kartor som visar ojämlika levnadsvillkor i världen till exempel olika tillgång till nederbörd och naturresurser.
 • Fördelningen av jordens befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • Möjlighet och begränsningar till följd av befolkningsökning och migration.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen till exempel olika tillgång på utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Centrala begrepp:

universum, planet, Big Bang, atmosfär, växthusgas, Pangea, klimat,

jordglob, ekvatorn, gradnät, breddgrad, längdgrad, vädersträck, skala, naturtypskarta, tematisk karta, politisk karta, nederbörd, befolkning,

befolkningsfördelning, levnadsstandard, medellivslängd, migration, emigrera, asyl, klimatflykting, FN

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetet avslutats. Det är viktigt att du är delaktig i samtal och diskussioner.

Det som bedöms är:

 • Din förmåga att förstå innebörden av områdets ord och begrepp och att kunna använda dem i nya sammanhang
 • Din förmåga att beskriva hur jorden bildades och vad människor, djur och växter behöver för att leva.
 • Din förmåga att resonera kring områdets stora frågor.  
 • Din förmåga att förstå och använda dig av olika kartor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
SO bedömningsmatris Lgr 11 Vår planet jorden

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förståelse för de nya ord och begrepp som vi gått igenom i arbetsområdet.
Visar på viss förståelse för ord och begrepp
Visar på god förståelse för ord och begrepp samt sätter in dem i ett sammanhang.
Visar på mycket god förståelse för ord och begrepp samt sätter in dem i ett sammanhang.
Kunna beskriva hur jorden bildades, förutsättningar för liv, hur allting en gång började.
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta .
Har goda kunskaper inom ämnet och kan redogöra för faktan på ett enkelt sätt.
Har mycket goda kunskaper inom ämnet och kan redogöra för faktan på ett välutvecklat sätt.
Kan resonera kring hur klimat, natur och livsmiljö påverkar var och hur människor bor och lever.
Få fakta och exempel på, beskrivningar av och begrepp om hur befolkningen i världen är fördelad och hur befolkningsutvecklingen ser ut.
Fler fakta och exempel på, beskrivningar av och begrepp om hur befolkningen i världen är fördelad och hur befolkningsutvecklingen ser ut.
Många fakta, exempel på, beskrivningar av och begrepp om hur befolkningen i världen är fördelad och hur befolkningsutvecklingen ser ut.
Gör geografiska analyser och värderar resultaten med hjälp av tematiska kartor, topografiska karta samt illustrationer.
Få korta förklaringar till varför det finns olika kartor, vad de berättar och hur man kan använda sig av dem.
Fler och långa förklaringar till varför det finns olika slags kartor, vad de berättar och hur man kan använda sig av dem.
Många och längre förklaringar till varför det finns olika slags kartor, vad de berättar och hur man kan använda sig av dem
Kunna berätta om orsaker och konsekvenser av befolkningsutveckling och migration.
Få och korta förklaringar till orsaker och konsekvenser av befolkningsutveckling och migration.
Fler och längre förklaringar till orsaker och konsekvenser av befolkningsutveckling och migration.
Många och länge förklaringar till orsaker och konsekvenser av befolkningsutveckling och migration.