Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i sagans värld, skapa rekvisita.

Skapad 2018-04-06 07:34 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Matematiskt utforskande av taluppfattningen i sagan och sångens värld.

Innehåll

Fokusområde: Hållbarhet i förhållande till matematik och de estetiska språken.

Bakgrund: Vi har efter att ha dramatiserat kända sånger och sagor med barnen på olika sätt skapat en egen saga "Hello Kitty skog". Den har vi också lekt/ dramatiserat några gånger. Nu ska vi skapa och bestämma vilken rekvisita vi ska använda oss av i teatern.

Syfte: Att skapa en uppsättning till vår saga "Hello Kitty skog" som ska bli en teater. Alla barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande.

Målformulering: Se läroplans målen nedan.

Målkriterier: 

 • Uppfatta räkneorden som antal (antalsuppfattning)
 • Få erfarenhet av ord och begrepp som fler än och färre än.
 • Få erfarenhet av att skapa med olika material.
 • Få möjlighet att uttrycka egna tankar och idéer.

 

Arbetssätt (Vad? Hur? När? och Varför?): Barnen ska få möjlighet till inflytande och delaktighet och genom samspel med andra komma överens om vilken rekvisita som vi behöver för att skapa vår teater "Hello Kitty skog". I undervisningstillfället kommer barnen få tillfälle att uttrycka sina egna tankar och idéer till vad som skulle kunna användas som rekvisita och vad vi eventuellt behöver skapa och med vilket material samt hur. Detta kommer vi göra både i hel grupp men också i mindre grupper så alla får möjlighet att komma till tals. Sagan syftar till att uppfatta räkneorden som antal samt att barnen ska få erfarenhet av begreppen fler än och färre än som under dessa undervisningstillfälle också kommer att uttryckas och användas.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: