Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Das ist Schweden - vt 2018

Skapad 2018-04-06 09:39 i Da Vinciskolan Ale
Vi arbetar med realia, områdeskunskap, och olika kulturella företeelser i Tyskland.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Arbetsområdet bygger på kapitel 10 i "Der Sprung 4", Schweden und Deutschland. Du ska lära dig: jämföra olika uppfattningar om Sverige, berätta om Sverige, eventuellt berätta om någon svensk stad, berätta om något svenskt i Tyskland, minst 20 nya bra ord och uttryck. Redovisning (skriftligt och muntligt) äger rum vecka 13, torsdag den 29 mars.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Die Klasse wird in Gruppen eingeteilt, die aus 2 (3) Personen bestehen. Das Projekt kann je nach Umfang ungefähr 5-6 Unterrichtsstunden beanspruchen.

Die Arbeit wird anschlieβend von der Gruppe vor der Klasse auf Deutsch (natürlich) vorgetragen. Jeder Schüler soll eine Sprechzeit von mindestens 2 Minuten haben.

Die Art der Präsentation ist den Schülern überlassen und je phantasievoller desto besser.

Die Schüler können Powerpoint, die Tafel (z.B. Mindmap), Fotos, Bücher benutzen. Oder wie wäre es mit einem Rollenspiel, z.B. Theater oder Interview.

Beurteilungskriterien:

a)    Sprache (Deutlichkeit, Tempo, Korrektheit)

b)    Kreativität (Welche Mittel werden benutzt, wird das Publikum mit einbezogen…)

c)    Inhalt (Roter Faden, Struktur, Qualität des Inhalts, werden unbekannte Vokabeln für das Publikum erklärt...)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttal
Uttalet är svårt att förstå för en tysktalande person. Många ord uttalas fel.
Uttalet är förståeligt, men med svenska inslag. Många/en del ord uttalas fel.
Uttalet är lätt att förstå och till viss del inhemskt. En del ord uttalas fel.
Uttalet är mycket likt inhemskt tal. Enstaka ord uttalas fel.
Språkligt flyt
Språket i presentationen saknar flyt. Talar tydligt och klart ibland.
Presentationen framförst med ett visst flyt i språket. Talar tydligt och klart nästan hela tiden.
Presentationen framförs till större del med flyt i språket. Talar tydligt och lugnt hela tiden.
Presentationen framförst med språkligt flyt. Anpassar rösten efter situationen
Talar fritt
Bunden till manus. Tittar upp.
Försöker frigöra sig från den skrivna texten. Lyckas ibland. Har ibland ögonkontakt med lyssnarna.
Talar fritt utifrån stödord. Har bra ögonkontakt med lyssnarna.
Talar fritt och engagerat. Inger förtroende och skapar trygghet.
Röd tråd
Det är svårt att följa den röda tråden.
En röd tråd finns.
Det finns en tydlig röd tråd.
Tydlig och genomtänkt struktur gör det lätt att följa den röda tråden.
Innehåll
Presentationen är mycket kort. Innehållet är otillräckligt.
Presentationen är kort, men innehållet godtagbart.
Presentationen är väl anpassad till uppgiftens krav.
Presentationen är fyllig och mycket väl anpassad till uppgiften.
Ordval
Ordvalet och meningsmyggnadenär mycket enkelt.
Ordvalet är enkelt. Delvis grammatiskt korrekt.
Ordvalet är ganska varierat. Grammatiskt korrekt och talar med variation och flyt.
Ordvalet är varierat. Grammatiskt korrekt.
Kreativitet
Redovisningen är enkel.
Du använder dig av olika uttrycksmedel.
Du använder dig av olika uttrycksmedel på ett utvecklat och kreativt sätt.
Du använder dig av olika uttrycksmedel på ett välutvecklat, kreativt och personligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: