Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 v. 15-20

Skapad 2018-04-06 14:12 i Gärsnäs skola Simrishamn
En terminsplanering för åk 2 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 2 Matematik
Du ska få arbeta med att jämföra, uppskatta och mäta massa. Du ska få lära dig multiplikation, tabellerna 2, 5 och 10. Vi ska arbeta med subtraktion i talområde 0-20.

Innehåll

Det här ska jag lära mig:

 • ta ansvar för mitt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • namnge de fyra räknesätten och veta när man använder respektive räknesätt.
 • använda strategierna räkna varje talsort för sig vid addition och subtraktion.
 • använda strategierna "ta bort" och "fyll på" vid subtraktion med tiotalsövergång.
 • kunna uppskatta, jämföra och mäta massa med enheten kg.
 • använda mig av multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.

Så här ska vi arbeta:

Du ska få:

 • se film
 • delta i genomgångar
 • arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • lära dig samt träna räknesätten multiplikation och division (2, 5 och 10).
 • genom praktiska övningar träna på att jämföra, uppskatta och mäta massor med enheten kg.

 

Bedömning:  

 Jag bedömer din förmåga i matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Läranadematris massa och mulitplikation

Taluppfattning och tals användning

Du kan med hjälp av lärare eller kamrat.
Du kan till viss del
Du kan med säkerhet
•namnge de fyra räknesätten och ange när man använder respektive räknesätt.
• använda strategierna räkna varje talsort för sig vid addition och subtraktion.
• använda strategierna "ta bort" och "fyll på" vid subtraktion med tiotalsövergång.
• kunna uppskatta, jämföra och mäta massa med enheten kg.
• använda dig av multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
subtraktion i talområde 0-20
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: