👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Ma 1a

Skapad 2018-04-07 12:04 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Vad är geometri? Vem uppfann det? Varför? Det är några av funderingarna som man brukar höra. Vi kommer att diskutera era funderingar, varva mellan grupparbete och individuellt arbete.

Innehåll

Geometri  

Vi hade haft genomgångar, diskussioner (relevans), grupparbete och individuellt arbete. Bedömningen sker med hjälp av ett projekt och med hjälp av ett prov som du kommer att skriva efter avslutat område v. 15.

När: v. 10 – v. 15                                                                                                                                                                       

Vad: Geometri

 

Examination: Skriftligt prov och projekt.

Att kunna efter avslutat moment:

 • Använda formelsamling.
 • Beräkna:
  • Omkrets
  • Area
  • Begränsningsarea
  • Volym
   (På de vanligaste geometriska figuren)
 • Enhetsomvandling:
  • Ländenheter
  • Areaenheter
  • Volymenheter
 • Skala:
  • Beräkning med skala
 • Vinklar
 • Problemlösning som kräver kunskaper inom geometri

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Geometri Ma 1a

Geometri

Ej genomfört/Ej deltagit
E
C
A
Begrepp
Du beskriver begrepp (t.ex. area, omkrets, volym, skala, likformighet, vinkelsumma, radie, diameter, hypotenusa, katet) översiktligt och använder något uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), ritningar eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. area, omkrets, volym, skala, likformighet, vinkelsumma, radie, diameter, hypotenusa, katet, mantelyta, begränsningsarea, total area) utförligt med några uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), ritningar eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. area, omkrets, volym, skala, likformighet, vinkelsumma, radie, diameter, hypotenusa, katet mantelyta, begränsningsarea, total area) utförligt med flera uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), ritningar eller bilder.
Procedur
Du utför några enkla procedurer och löser standarduppgifter med viss säkerhet. (t.ex. använda formeln för omkrets/area/volym av geometriska figurer, använda Pythagoras sats.)
Du utför flera procedurer och löser standarduppgifter med säkerhet. (t.ex. använda formeln för omkrets/area/volym av geometriska figurer, beräkna total area av vissa figurer, använda Pythagoras sats.)
Du utför flera procedurer och löser standarduppgifter med säkerhet och på ett effektivt sätt. (t.ex. använda formeln för omkrets/area/volym av geometriska figurer, beräkna total area av vissa figurer, använda Pythagoras sats.)
Problemlösning
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar ett fåtal begrepp (t.ex. area, volym, vinkelsumma, radie, diametern, osv.) med enkla tolkningar.
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar flera begrepp (t.ex. area, volym, vinkelsumma, radie, osv.) med avancerade tolkningar.
Du kan lösa komplexa matematiska problem som inkluderar flera begrepp med avancerade tolkningar.
Modellering
Du använder givna matematiska modeller för att beskriva problemsituationen. Du utvärderar resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
Du väljer och använder matematiska modeller för att beskriva problemsituationen. Du utvärderar resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder och alternativ till dem.
Du väljer, använder och anpassar matematiska modeller för att beskriva problemsituationen. Du utvärderar resultatets rimlighet från olika perspektiv samt valda modeller, strategier och metoder och alternativ till dem.
Resonemang Kommunikation
Du förklarar med enkla motiveringar och uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet samt med inslag av matematiskt språk.
Du förklarar med välgrundade motiveringar och använder symboler och andra uttryckssätt, t.ex. ord eller bilder. Du anpassar språket till viss del till uppgiften.
Du förklarar på olika sätt och utifrån olika synvinklar. Du uttrycker dig skriftligt med säkerhet och anpassar språket till uppgiften.