👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-04-08 10:16 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att fördjupa oss i sagor. Vad är en saga? Hur skrivs sagor? Finns det något mönster i sagor? Vad ska vi tänka på när vi skriver sagor.

Innehåll

Vi utgår från Cirkelmodellens olika faser:

Vad: 

Fas 1

Bygga upp kunskap:

 

Vi tar reda på vad vi kan och vad vi vill veta mer om vad en saga är, med hjälp av tankekartor. Det gör vi i mindre grupper.
Vi ser en pp om vad sagor är. Personalen läser högt klassiska sagor för eleverna. Vi ser även sagor på film.
Vi analysera hur sagor har uppkommit, hur strukturen är uppbyggd. Vi funderar vart ”problemet” kan vara i olika sagor. Att det oftast är tre händelser i en saga. Slutligen pratar vi om hur sagor oftast slutar.
Vi påminner om vad en mening är och vokalens betydelse. 
 

Fas 2

 

* Utifrån "En läsande klass" olika karaktärer kommer vi att:

1. Eleverna får skriva ner svåra ord på en lapp när en vuxen läser högt ur en saga. (Dektektiven)

2. Eleverna försöker ta reda på vad som händer och vad som kommer att hända. (Reportern) 

3. Eleverna får dra slutsats på vad som kommer att hända i fortsättningen. (Spågumman)

4. Eleverna ska skriva och måla fortsättningen. (Konstnären)

5. Eleverna läser och sammanfattar sin berättelse för att sedan läsa upp den för de andra i klassen. (Cowboy)

Studera modelltexter: (Tänk dinosaurien)

Vi går igenom hur en saga är uppbyggd = sagobron

° Inledning, Det var en gång….För länge sedan…. En beskrivning av huvudpersonen och miljön.

°Handling, En eller flera händelser eller ett problem. Berättelsen/handlingen.

°Avslutning, En upplösning, hur löste det sig? Ett avslut för att ”knyta ihop säcken”

 

 

 

 

Hur: 

Fas 3

Skriva text ihop. Här kommer påminnelsen om vad en mening är och vokalens betydelse. 

Eleverna skriver sagor två och två först för hand sedan på Ipad. Det gör vi genom "tärningsspelet" vi spelar tärning om hur sagan ska skrivas. När arbetet börjar bli klart ställer personal frågor så att arbetet går framåt. En annan grupp ger feedback genom ”Two stars and a wish”

 

Fas 4

Du ska skriva en saga du tyckte jättemycket om när du var liten. Du ska också fundera på vad den har betytt för dig. Det ska du redovisa muntligt inför klassen. 

 

 

 

 

 

Varför:

Syfte:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Ämnesspecifika ord

Sagor, folksaga, fabler, konstsaga. inledning, handling och avslut

 

 

Matriser

Sv SvA
Sagor

Rubrik 1

Bedömning utifrån tema sagor
Nivå 1
Elevnära texter:
  • Sv   3
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter: De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  • Sv   3
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Ny aspekt
Kombinera text och bild:
  • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen bearbeta och förtydliga:
  • Sv   3
  • Sv   3
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Skriva texter :
  • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.