👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Ämnen runt omkring oss åk6

Skapad 2018-04-08 12:01 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Vi utgår från "Koll på NO, biologi, fysik, kemi 6" och läser om ämnen runt omkring oss.
Grundskola 6 Kemi
Vad är egentligen allt runt omkring oss uppbyggt av? Hur fungerar det och vad kan vi använda den informationen till?

Innehåll

Arbetsområde


Vi kommer att läsa om, och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från "Koll på NO, 6" och arbetar med genomgångar, arbetsblad, undersökningar och laborationsrapporter för att lära oss mer.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi har arbetat med området ska du:

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge ett exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • förstå vad en kemisk reaktion är.
 • vara bekant med hur man dokumenterar vetenskapliga undersökningar

Du ska också ha tränat på att samtala, diskutera och resonera om ämnet.Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att utgå från "Koll på NO, 6" och läsa texter, lyssna på genomgångar, samtala och resonera om ämnet, göra arbetsblad, undersökningar och dokumentera dessa undersökningar för att nå fram till målen.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6