👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv vt 18 åk 9

Skapad 2018-04-08 12:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Uppgiften är att planera en friluftsaktivitet för elever i årskurs 4 och 5.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Nära vår skola ligger fina områden för friluftsliv. I den här uppgiften kommer vi att bekanta oss mer med närområdet samt planera och genomföra uppgifter för friluftsaktiviteter.

Innehåll


Genomförande

Ni skall, i grupp, planera och genomföra en friluftsaktivitet för andra elever i klassen. Ni väljer ett område i vår närhet där ni vill genomföra aktiviteten. Det skall vara möjligt för er att gå till området. Friluftsaktiviteten skall innehålla:

 genomgång, förhållningssätt (regler), genomförande, utvärdering

 

Allt skall skrivas ned i ett arbete med exempelvis följande rubriker:

fakta, planering, riskbedömning, genomförande, utvärdering, diskussion, källor

I faktaavsnittet skall fakta om området finnas med. I riskbedömningen skall ni förklara vilka risker som finns och hur ni förebygger dem och eventuelle skador. 

I diskussionsavsnittet skall varje person i gruppen själv skriva ned hur ni tyckte att det gick, vad som fungerade bra eller dåligt och hur ni skulle förbättra upplägget till nästa gång. Den här delen är alltså individuell.

Tänk på att göra en tidsplan. Aktiviteten får beräknas ta en lektion. 

Planeringen lämnas in i ett exemplar på classroom. Varje person lämnar in sin individuella diskussion på classroom under rubriken "Individuell diskussion"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9