👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI ÅK 9: Hållbar utveckling - Fattigdom och ohälsa

Skapad 2018-04-08 12:07 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Geografi
I arbetsområdet får du lära dig om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Du får också lära dig sambandet mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Arbetsområdets syfte är att utvecklar din förmåga att

 • söka och lära dig både självständigt och tillsammans med klasskamrater,
 • resonera om på vilket sätt våra liv är beroende av naturen och hur livsvillkoren skiljer sig åt beroende på var vi bor,
 • resonera och värdera miljöfrågor utifrån etiskt och hållbar utveckling 

Centralt innehåll för arbetsområdet

Undervisning

Vi kommer under två veckors tid att

 

 • använda oss av läroboken Geografi 7-9 , "Fattigdom och ohälsa" sid. 176 - 212 samt söka information på annat sätt
 • ha genomgångar
 • undersöka Milleniemålen och de nya Globala målen (enskild inlämningsuppgift)
 • se filmer främst från Gapminder ex. Dollar Street Preview
 • arbeta i grupper på 2-3 personer
 • ha en avslutande konferens med presentationer och diskussioner

Bedömning

Du kommer att bedömas i den skriftliga inlämningsuppgiften, ditt deltagande och din insats i grupparbetet och dina visade kunskaper i under konferensens presentationer och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9