Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 7 HT 18

Skapad 2018-04-08 13:11 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Bråktal.

Innehåll

Vi arbetar med tal i bråkform och blandad form. Vi lär oss hur man omvandlar mellan dessa former (när det är möjligt) och mellan dessa former och decimalform. Vi beräknar hur mycket en viss andel av något är. Vi förlänger och förkortar bråk så att vi kan addera eller subtrahera dem eller jämföra vilket av dem som är störst.

 

Matriser

Ma
Bråk

Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: