👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyandlighet, sekter och andra religiösa inriktningar

Skapad 2018-04-08 16:08 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Under det senaste århundradet har Sverige sekulariserats, dvs religionen har minskat i betydelse. Många människor söker andra sanningar, vissa fortfarande i religion, andra i icke-religiösa livsåskådningar. Det är detta vi ska fördjupa oss i inom arbetsområdet.

Innehåll

Ni kommer gruppvis göra en kort fördjupning kring en sekt eller nyandlig rörelse detta redovisas genom en plansch med information om den specifika sekten/nyandliga rörelsen.

Jag kommer hålla föreläsning kring nyandliga rörelser, sekter och viktiga begrepp, vi kommer att utgå ifrån materialet på Gleerups portal; https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/28f55f67-51c0-419e-b184-51d52bb3e36b

Arbetsområdet kommer avslutas med ett skriftligt prov den 30/5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Nyandlighet, sekter och andra religiösa inriktningar

E
C
A
Aspekt 1
 • Re
 • Re
 • Re  7-9
 • Re  7-9
 • Re  7-9
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.