Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs 2018

Skapad 2018-04-08 18:38 i Friskolan Asken Grundskolor
Sveriges Riksdag, Regering, kommunen och grundlagar
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Detta arbetsområde kommer att handla om hur Sverige styrs, demokratibegreppet samt kopplingen till kommunen (närdemokrati). Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.  Även resedagen blir en del av examinationen.

Innehåll

Rogers förväntningar (Mål)

Du ska efter genomgånget arbetsområde kunna

 • Namge Sveriges fyra grundlagar och vad de handlar om i stora drag
 • Du kan med egna ord förklara vad riksdagen och regeringen har för huvuduppgifter
 • Vad som menas med representativ demokrati
 • Hur ett val går till i Sverige
 • Redogöra för hur en ny lag stiftas
 • För arbetsområdet relevanta begrepp t ex parlamentarism, utskott o s v.
 • Hur det politiska systemet i kommunen är uppbyggt och likheter och skillnader nationellt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du nått målen enligt bigogad betygsmatris genom:

 • ditt lektionsarbete
 • dina svar på frågor
 • genom ett skriftligt prov
 • din arbetsinsats/engagemang vid studiebesöket i demokrativerkstaden.

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensam beslutsfattande.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Ny rubrik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: