👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska systemet i Sverige

Skapad 2018-04-08 19:22 i Sandarne skola Söderhamn
Grundskola 6 Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig hur det politiska systemet i Sverige fungerar. Vi kommer att läsa om riksdag och regering och om de olika riksdagspartierna och vad de står för. Du kommer att få lära dig vilken skillnad det är på riksdag och regering samt träna dig på att använda ord och begrepp på rätt sätt.

Innehåll

 

Arbetsområde: beslutsfattande och politiska idéer – Riksdag och regering

Detta ska vi arbeta med:

Du kommer att få lära dig hur det politiska systemet i Sverige fungerar. Vi kommer att läsa om riksdag och regering och om de olika riksdagspartierna och vad de står för. Du kommer att få lära dig vilken skillnad det är på riksdag och regering samt träna dig på att använda ord och begrepp på rätt sätt.

 

Mål – när du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas,
 • kunna redogöra för skillnaden mellan demokrati och diktatur,
 • känna till hur individer och grupper kan påverka beslut,
 • veta vad ett politiskt parti är,
 • känna till några politiska partier och vad de står för,
 • kunna redogöra hur politiska val går till i Sverige,
 • förstå vad som kännetecknar riksdag och regering,
 • förstå skillnaden mellan riksdag och regering,
 • förstå skillnaden mellan riksdagens och kommunens uppgifter,
 • kunna använda ord och begrepp på rätt sätt.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och diskutera faktatexter,
 • titta på film (göra anteckningar),
 • jobba med uppgifter utifrån instruktioner, faktatexter, filmer och diskussioner,
 • prata om nya ord och begrepp,
 • diskutera muntligt och skriftligt,
 • arbeta med enskilda uppgifter,
 • hemuppgifter,
 • gruppuppgifter.

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • din förmåga att läsa och förstå faktatexter – informationshantering,
 • din förmåga att delta i diskussioner – kommunikativ förmåga och analysförmåga,
 • din förmåga att skriftligt diskutera och reflektera – analysförmåga,
 • din förmåga att använda och förstå begrepp – begreppsförståelse,
 • din förmåga att utifrån instruktioner, egna reflektioner och information lösa problem, både enskilt och i grupp – metakognitiv förmåga.

 

           

Uppgifter

 • Riksdag och regering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Demokrati, riksdag och regering

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Sh
 • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband.
Ny aspekt
 • Sh
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl fungerade sätt.
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerade sätt.
Ny aspekt
 • Sh
 • Sh
Eleven kan i exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan i exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan i exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ny aspekt
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklande resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklande resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang