Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellarbete år 8

Skapad 2018-04-09 08:43 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa noveller, lära om novellens uppbyggnad samt skriva egna noveller Under de kommande veckorna kommer vi att läsa noveller. Ni ska skriva en egen novell samt ge respons till en kamrat.

Innehåll

Pedagogisk planering svenska, vt 2019

 

Läsa noveller skriva egna noveller

Under de kommande veckorna kommer vi att läsa noveller. Ni ska skriva en egen novell samt ge respons till en kamrat.

Syfte

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form, ge och ta respons
 • Språkliga drag, uppbyggnad, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre monolog
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, å

 

Lektion 1

 • Gå igenom genren novell.
 • Läsa ”Pälsen”. Portal s. 143-145
 • Besvara frågor i Socrative.

 

Lektion 2

 • Genomgång av struktur och skrivregler
 • Gestaltning och miljöbeskrivning - övningar från Svenska Direkt s.110-116
  • Använda dialog?
  • Använd de och dem.
  • Tänka på att använda huvudsatser och bisatser.
  • Tänk på att ”binda ihop” meningar och stycken, så kallad textbindning.

   SPRÅK:

   Bestäm om du ska:

   • Skriva i första person (jag) ELLER

   tredje person (han, hon)?

   • Skriva i nutid exempel:

   ”Jag går raka vägen fram…” ELLER

      I förfluten tid:

   ”Jag gick raka vägen fram…”

   • Titel
   • Inledning
   • Personbeskrivning
   • Språk
  • Miljöbeskrivning(se sid. 79-80)
  • Handling:Konflikt                                     
  • Plantering
  • Tillbakablick
  • Parallellhandling
  • Avslutning
 • Ge läxa till nästa vecka, novellen Rut - att läsa och svara på frågor - genomgång av svar i klassrummet

 

Lektion 3

 • Gå igenom läxan - novellen Rut
 • Lyssna/läsa på novellen ”Att döda ett barn”
 • Genomgång: Skriva novell.
 • Välja ämne börja skriva.

 

Lektion 4-6

 • Skriv din novell
 • Max 2 sidor

 

Lektion 7-8

 • Kamratrespons
 • Utveckla och avsluta din novell
 • Lämna in

 

 

 

Innan du börjar skriva går vi igenom följande:

(Se sid. 81 i PORTAL)

 

 •  

 

 

 

 

 

 

  

Med reservation för ändringar.

 

 

 

                     

 

Matriser

Sv
Novell - tolkning och analys

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Sv
Matris novell

På väg...
Grundläggande
God
Mycket God
Fånga läsaren
Du har inte riktigt nått målet
Du lyckas hålla kvar läsarens intresse i längre delar
Du håller kvar läsarens intresse i hela texten
Din text fängslar läsaren och du lyckas hålla spänningen genom hela texten.
Textens trovärdighet
Innehållet i din text är motsägelsefullt och flera delar i din text känns ologiska
Delar av din text känns orimliga
Innehållet i din text är rimligt. Du väljer exempel som passar in i sammanhanget
Innehållet i din text behöver inte vara sant, men du skriver så att det skulle kunna vara det
Beskrivningar Gestalningar
Texten saknar person- och miljöbeskrivningar
Texten har enkla gestaltande beskrivningar. Du redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Du försöker skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text och lyckas ganska väl.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar. Du lyckas skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text.
Användning av dialog
Dialogen i texten för inte din berättelse framåt Anföringstecken används inte korrekt
Dialog finns i texten, men den fungerar inte helt. Läsaren måste läsa om för att förstå. Har inte full koll på hur man använder anföringstecken
Du använder dig av en relativt väl fungerande dialog som till viss del för handlingen framåt. Relativt bra kunskap om hur man använder anföringstecken
Du använder dialogen för att föra handlingen framåt Använder anföringsteckenpå ett korrekt sätt
Disposition, struktur och textens uppbyggnad, röd tråd
Din text saknar röd tråd och struktur och är svår att följa
Du har en någorlunda tydlig struktur med början och slut som passar till ämnet Du berättar om händelserna kronologisk ordning. Röd tråd finns men brister ibland.
Du har en klar struktur och fokus på ämnet, du skapar sammanhang på andra sätt än bara kronologiskt (tillbakablickar) Tydlig röd tråd finns
Du har ett säkert upplägg av texten som bygger upp spänning och engagemang för läsaren (Tidsföljd, viktig information i rätt ordning på rätt plats, spänning som trappas upp etc.) Berättelsen hålls samman av en tydlig röd tråd och struktur
Språklig förmåga Variation i språket / Ordval
Texten visar ett begränsat ordval med mycket inslag av talspråk
Texten har en viss variation i ordvalet. Har ibland svårt att skilja på tal- och skriftspråk
Texten har ett varierat ordval och början på meningar, uttrycksfulla formuleringar och en blandning av långa och korta meningar Kan skilja mellan tal- och skriftspråk
Texten har ett varierat och precist ordval som visar säkerhet på ordens betydelse och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom
Meningsuppbyggnad
Radar upp satser utan att sätta punkt eller komma. Inleder ofta meningar med samma ord och kastar ofta om orden i meningarna.
Din text har korrekt meningsbyggnad men är inte så varierad.
Din text har varierad meningsbyggnad
Har en ytterst varierad meningsbyggnad som gör texten intressant och levande
Skrivreglerna Stor och liten bokstav, skiljetecken, stavning
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav och skiljetecken
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna relativt korrekt
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav och skiljetecken
Du behärskar skrivreglerna och använder dem för att lyfta fram textens innehållsliga kvalitet. Skriver i stort sett felfritt när det gäller stavning
Rubrik
Rubrik saknas
Du har hittat en rubrik som passar relativt bra till din text
Du har hittat en rubrik som passar väl till din text
Genredrag
Texten saknar de drag som är utmärkande för genren
Texten följer de krav som ställs på genren på ett någorlunda tydligt sätt
Du har de bärande typiska dragen för genren med
Din text är uppbyggd med så gott som samtliga typiska dragen för genren
Styckeindelning
Delar inte in texten i stycken
Viss bearbetning behövs
Har en relativt väl fungerande styckeindelning
Din text har en väl fungerande styckeindelning

Sv
Att ge respons

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter
Eleven kan ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Eleven kan ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Eleven kan ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Kommunicera
- användning av ämnesrelaterat språk
Texten innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, samt **enkelt** ämnesrelaterat språk.
Texten innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, samt **utvecklat** ämnesrelaterat språk.
Texten innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, samt **välutvecklat** ämnesrelaterat språk.

Sv
Kvarnbyskolan - novell

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Innehåll
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten är sammanhängande med väutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Struktur och textbildning
Texten har en struktur som passar en novell t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeinledning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Struktur och textbildning
Din text är styckeindelad.
Struktur och textbildning
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ny aspekt
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: