👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värmelära

Skapad 2018-04-09 09:33 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9
Du kommer att arbeta med hur värme påverkar materia och vilka fenomen det ger upphov till. Du kommer också att titta på det speciella ämnet vatten som inte är som alla andra ämnen när det gäller värme.

Innehåll

LPP FYSIK ”Värmelära” 8D/8E Vt 2018

Syfte:

  • Du ska utveckla din förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
  • Du ska utveckla din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kort beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta med hur värme påverkar materia och vilka fenomen det ger upphov till. Du kommer också att titta på det speciella ämnet vatten som inte är som alla andra ämnen när det gäller värme. Boken du kommer att använda är Fysikspektrum
s. 135 - 157 ”Värme och väder”

 

                                  

 

Undervisningen skall behandla följande centrala innehåll:

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. 
  • Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Undervisning:

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar och laborationer samt eget arbete med uppgifter.

 

Du ska lära dig…

… vad som händer med föremål som värms upp.

… kok och smältpunkt för vatten i de olika temperaturskalorna.

… vad absoluta nollpunkten är.

… hur värme påverkar materia.

… varför vatten är speciellt när det gäller värme.

… hur värme kan spridas (ledning, strömning, strålning)

… vad densitet är.

 

Viktiga begrepp:

Densitet 

Absoluta nollpunkten 

Celsius

Kelvin 

Fahrenheit

Strömning

Ledning 

Strålning

Bimetall 

Växthuseffekt 

Materians tre olika former 

Vakuum

Meteorolog

Barometer

Hygrometer

Lufttryck (högtryck och lågtryck)

Front (kallfront och varmfront)

 

Detta kommer att bedömas…

… hur du utför dina laborationer och drar dina slutsatser.

… hur du ser samband och förstår orsak och verkan.

… vilken kvalitet dina inlämnade laborationsrapporter har.

… hur du kan använda dig av begrepp i diskussioner och i skriftliga förhör.