Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re år 7: Identitet, Islam, Judendom och Kristendom vt-18

Skapad 2018-04-09 09:36 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under vårterminen kommer vi arbeta med de tre monoteistiska religionerna. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider och religiösa traditioner. Som en inledning av arbetsområdet kommer vi också att arbeta med identitet. Vi kommer att undersöka hur vi blir den vi är och vad en livsfråga är för något.

Innehåll

Kunskaper

Du ska:

Känna till religionernas ursprung, släktskap  och utbredning.

Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.

Kunna se likheter och skillnader mellan och inom religionerna.

Kunna se kopplingar mellan samhälle och religion.

Kunna resonera kring begreppet identitet och hur identitet skapas och formas

 

Undervisning

Genomgångar, filmer, diskussioner och eget arbete i religionsboken / so-rummet.se. Klassen skall gemensamt fylla i svar på hur religionerna tänker inom olika områden.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

 • Ditt deltagande i klassrumsdiskussionen
 • Ditt bidrag till klassens gemensamma "fusklapp"
 • Ett skriftligt prov

Särskild vikt kommer att läggas vid din förmåga att jämföra och analysera de olika religionerna samt se kopplingar mellan samhälle/människa/livsstil och respektive religion.

De kunskaper och förmågor som visas upp kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

 

Länkar

Våra gemensamma anteckningar "fusklapp": 

7A

https://docs.google.com/document/d/1URww7oAOFquy1hyslpHfQhRgHn7FJr-ky8f64tHAk14/edit?usp=sharing

 

7B

https://docs.google.com/document/d/1XH-KfnCIvAjN5Glj3p-E9fIm4bH670mkzu5cWVl5Cu8/edit?usp=sharing

 

7C

https://docs.google.com/document/d/1T3fTFtNCDLqK_FLP_mOMLUQZYuPNKhZAUVk2mWGx5qk/edit?usp=sharing

 

 

 

Jämförelser

http://www.so-rummet.se/content/religion-levnadsregler-och-ritualer   

Jerusalem

http://www.so-rummet.se/content/jerusalem-en-helig-plats-i-tre-varldsreligioner

 

Kristendom 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen

Islam 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam

Judendom 

http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/judendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9

Matriser

Re
De tre monoteistiska religionerna

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Du har baskunskaper om de tre religionerna. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om de tre religionerna. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om de tre religionernaDu förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader i olika sätt att tro
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Religion och Samhället
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Religion och människan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: