Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, väder och klimatzoner

Skapad 2018-04-09 10:24 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer du att få läsa om väder och klimat. Du ska undersöka klimatzonerna och lära dig vad som kännetecknar dem. Arbetsområdet inleds med att du ska förstå skillnaden mellan väder och klimat och bli medveten om hur havsströmmar påverkar klimatet i olika delar av världen. Under arbetets gång får du möjlighet att diskutera och resonera om klimatförändringar och hur de påverkar klimatzonerna samt människorna som bor där.

Innehåll

 

Planering klimat, väder och klimatzoner

 

 

 

I detta arbetsområde kommer du att få läsa om väder och klimat. Du ska undersöka klimatzonerna och lära dig vad som kännetecknar dem. Arbetsområdet inleds med att du ska förstå skillnaden mellan väder och klimat och bli medveten om hur havsströmmar påverkar klimatet i olika delar av världen. Under arbetets gång får du möjlighet att diskutera och resonera om klimatförändringar och hur de påverkar klimatzonerna samt människorna som bor där.

 

 

 

Kunskapskrav:

 

Samspel människa, samhälle & natur

 

E

 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 

 

 

Klimatförändringar & deras konsekvenser

 

E

 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 

 

 

Enskild uppgift

 

 

 

 

 

Du kommer bli tilldelad en plats på jorden! Du ska börja med att ta reda på grundläggande fakta kring området genom att besvara de frågor vi har sammanställt i ett dokument på classroom. Med denna information ska du sedan resonera kring samspelet mellan människa, samhälle och natur i det område du skriver om. Till din hjälp har du ”geografimodellen”. Du ska också resonera kring klimatförändringar och hur de påverkar klimatzonen samt människorna som bor där

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: