Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett gammalt NP 2018

Skapad 2018-04-09 10:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
Vecka 15-16 2018

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Hitta efterfrågad information
  • Dra enkla slutsatser
  • Sammaföra och tolka information och idéer samt reflektera
  • Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag

 

ARBETSSÄTT

Vi genomför läsförståelsedelen på det sätt som angivits av skolverket. Vi börjar med att läsa texthäftet i 60 minuter och därefter får du arbeta med frågeformuläret och texthäftet i 140 minuter.

Prov är texthäftet som lämnas in när det är klart eller efter 140 minuter.

BEDÖMNING

 I provet visar du din kunskap att:

  • förstå läst text
  • reflektera kring text
  • tolka texter

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

C

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

A

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Uppgifter

  • Ett gammalt NP

Matriser

Sv
Ett gammalt NP 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Läsförståelse
Du når skolverkets gräns: 0-22
Du når skolverkets gräns: 24-34
Du når skolverkets gräns: 36-44
Du når skolverkets gräns: 46-50
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: