Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel - "Lag och rätt"

Skapad 2018-04-09 10:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
En nyhetsartikel är en informerande tidningstext som sakligt beskriver en nyhetshändelse som kan intressera många människor. Vid bedömning tittar man bland annat på om den är lätt att följa och förstå. Den bör svara på frågorna Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför?

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera intresset för att läsa och skriva. Du ska få möjligheter att utveckla kunskaper kring hur man formulerar sig i olika slags texter och genom skilda medier (svenska Lgr 11).

 

ARBETSSÄTT

 Arbetsgång nyhetsartikel - v.15 - 19

     - I samhällskunskap arbetar vi med Lag & rätt och i svenska ska du nu få skriva en nyhetsartikel som handlar om ett brott -  

       en olaglig handling/händelse. Du ska i artikeln visa att du vet vad som händer när någon begått ett brott:

     - brott gripande förundersökning av polis och åklagare anhållande häktning åtal rättegång dom

     - Du behöver inte ha med alla steg men du ska kunna använda flera av de begrepp vi arbetar med i din text.

     - Tänk också på var artikeln ska publiceras? Vem kommer att läsa den?

Respons

    - Vi hjälper varandra genom respons och feedback innan texten lämnas in för bedömning.

 

BEDÖMNING

Följande förmågor kommer att bedömas:

 - Din förmåga att skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning   

   till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 - Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Uppgifter

  • Exempeltext

  • Att skriva nyhetsartikel

  • Mall - nyhetsartikel

  • Checklista

Matriser

Sv
Nyhetsartikel

Innehåll
Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Din nyhetsartikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel - rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en berättelse. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken väl.
Helhetsbedömning och begrepp
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas. Du använder några begrepp.
Innehåll och form i den text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas. Du använder flera begrepp på ett korrekt sätt.
Innehåll och form i den text fungerar väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas. Du använder korrekta begrepp på ett sätt som gör din artikel trovärdig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: