Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för religionskunskap

Skapad 2018-04-09 10:42 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
Planering för religionskunskap i årskurs 6

Innehåll

Religion – årskurs 6

V. 15-22

Moment 1 - De fem världsreligionerna

Vi kommer de fyra första veckorna efter påsklovet arbeta med de fem världsreligionerna. Under detta moment kommer vi att bland annat fokusera på vilka heliga platser som finns inom varje religion, centrala tankegångar som dopet, sabbaten och de fem pelarna.

Moment 2 - Etik

Vi kommer under dessa veckor arbeta med vad som är rätt och vad som är orätt och hur varje individ kan tänka kring sina val. Eleverna kommer även få en hemuppgift under detta moment där de ska göra tre goda gärningar. Eleverna ska sen reflektera över hur detta påverkade mottagaren av deras handlingar.

Moment 3 – Livsfrågor

Vi kommer under detta moment arbeta med livsfrågor, som exempelvis vad det innebär att vara en god kamrat, vad innebär ett gott liv och vad händer efter döden.

 

Kunskapskriterier vi kommer arbeta med

 

1.     Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

 

2.     Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

 

3.     Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

 

4.     Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

5.     Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: