Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen åk 7 vt 2018

Skapad 2018-04-09 10:47 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Religionskunskap
Vad är religion egentligen? Vi kommer i detta avsnitt att gå igenom myter,riter och regler kring judendomen.

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska:

-  kunna de övergripande dragen i judendomens historia med t ex berättelser om Abraham samt Mose

- veta när, var, hur torah och tanakh (den judiska biblen) nedtecknades och vilka övriga skrifter som är viktiga för judendomen

- beskriva livsregler utifrån urkunden som t ex de tio budorden, vad som är tillåtet att äta och inte

- beskriva några riter som judendomen använder sig av t ex sabbat, bar mitsva

- kunna beskriva olika inriktningar av judendom t ex ortodoxa och konservativa judar

- diskutera hur man kan se att ett samhälle är judiskt genom att ge konkreta exempel utifrån t ex lagar och helgdagar.

Hur ska du nå målen?

- genomgångar

- religionsboken s. 57-74 samt 358-377 och andra faktatexter

- arbetspapper t ex ordkunskap, rutpapper 

- film

- dramatiseringar

- reflektioner (funderingar) och diskussioner enskilt och i grupp

Hur ska målen redovisas?


- prov s. 360-377 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
ReligionThunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligioner
Eleven har grundläggande kunskaper om judendom, och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har goda kunskaper om judendom, och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om judenddom och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: