Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse år 4 och 5

Skapad 2018-04-09 11:53 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse i utemiljö och friluftsliv. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i bekanta miljöer med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen (Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Att orientera i bekanta miljöer, dvs. i området närmast skolan och där ni redan hittar.

Allemansrätten; Vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistar oss i naturen.

Hur ska man klä sig för vistelse i naturen under olika förhållanden

Utveckla kunskaper inom rörelse i utemiljö och friluftsliv. 

Hur ska vi lära oss detta?

Delta på lektionerna

Instruktioner, genomgångar, film

Övningar/fysisk aktivitet (lekar, spel, etc.)

Samtal

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att orientera med hjälp av karta.

Din kunskap om allemansrätten och hur du tillämpar den.

Hur du får visa vad du kan:

Aktivt deltagande på lektionerna

Samtal om aktiviteten/upplevelsen

Samtal om kartan och dina vägval

Samtal omkring allemansrätt

Praktiskt visa; kläder efter väder, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse, samt följa allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: