Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individ, grupp och samhälle

Skapad 2018-04-09 12:25 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Din familj och alla andra människor runt omkring dig är en del i samhället. Ordet samhälle betyder hålla samman. Varför väljer vi människor att bo tillsammans med andra? Hur gör man i familjen för att allt ska fungera? Varför går alla barn i Sverige i skolan? Vad kan man göra om man inte mår bra? Detta och mycket mer ska vi arbeta med i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte - varför?

Du ska träna på att:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Uttrycka och värdera egna tankar utifrån aktuella samhällsfrågor.
 • Söka information om samhället från olika källor.

Centralt innehåll - vad ska vi lära oss?

 • Få en insikt i hur en familj kan se ut i vår omvärld.
 • Förstå samhällsvetenskapliga begrepp såsom adoption, fosterbarn, mobbning, mänskliga rättigheter osv.
 • Lära sig att motverka förtryck, intolerans och ensamhet.
 • Förstå varför vi går i skolan, hur elever kan påverka i skolan, var alla elever kan vända sig om de får problem i skolan.
 • Kunna jämföra samhället och skolan idag med för 100 år sedan.
 • Få kunskap om vad FN-organisationen arbetar för.
 • Få en inblick i vad Barnkonventionen handlar om.
 • Få kunskap om vad barn i vårt land som far illa kan vända sig till för att få hjälp.

Arbetssätt - hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer lyssna till genomgångar.
 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta relevanta texter.
 • Vi ser på film och diskuterar dess innehåll
 • Vi arbetar också med olika värderingsövningar där du får tycka till.
 • Vi kommer också att ha skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp.

Bedömning - vad kommer bedömas?

 • Din aktivitet på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
 • Hur du deltar i diskussioner - om du är aktiv och visar intresse.
 • Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
 • Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom ett test, där även egna kommentarer och tankar får utrymme.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Individer och gemenskaper

---->
---->
---->
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: