Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiotalsövergång vid subtraktion och problemlösning

Skapad 2018-04-09 14:54 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Under detta området så kommer du att få jobba med subtraktion inom talområdet 0-20 och lära dig att se sambandet mellan subtraktion och addition.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • tiotalsövergångar vid subtraktion inom talområdet 0-20.
 • sambandet mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
 • enkel problemlösning.
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll.

 

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • räkna tiotalsövergång vid subtraktion med bildstöd.
 • subtrahera till 10 först vid tiotalsövergång och sedan subtrahera resten.
 • räkna tiotalsövergång vid subtraktion med hjälp av spel.
 • öva på att använda talfamiljer som hjälpmedel vid uträkningar.
 • öva på att bilda subtraktionspar.
 • med bildstöd kontrollera om en subtraktion stämmer genom att skriva om uppgiften till en addition.
 • delta i samtal utifrån samtalsbild och svara på frågor kring den.
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgöifter som är aktuella till lektionens innehåll.

 

Begrepp: differens, nummer, andra, tredje, resten, ensiffrig, tvåsiffrig, vågrätt, lodrät, diagonalt

 

Bedömning:

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns här ovan.

Vi kommer att bedöma:

 • hur du jobbar med dina uppgifter muntligt och skriftligt under lektionerna.
 • hur du klarar den avslutande diagnosen/testet i boken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: