Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära - Magnetism

Skapad 2018-04-09 15:35 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola F
Varför ställer sig magnetnålen alltid in sig i nordsydlig riktning?

Innehåll

Mål

När du arbetat med denna kapitel ska du kunna:

- förklara hur magneter kan attrahera och repellera varandra

- rita kraftfält runt en stavmagnet 

- redogöra för jordens magnetfält, förklara vad som menas med missvisning

- hur en spoles magnetfält påverkas av spolens längd, antalet varv och strömmen gnom spolen

- redogöra hur en enkel elmotor fungerar

- principen för hur transformering av ström går till

- genomföra olika försök med elektromagneter  

Matriser

Ellära-Magnetism

E
C
A
Förståelse för fysikaliska fenomen och förmåga att beskriva och använda fysikens begrepp
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver och förklarar på ett enklare sätt som till viss del är underbyggt
Har goda kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver dessa i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver och förklarar begrepp och fenomen på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt
Laboration/praktiskt arbete
Eleven kan genomföra en undersökning eller laboration utifrån en instruktion. Utrustning används på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven visar god förståelse under laborationer/undersökningar samt använder utrustningen på ett ändamålenligt sätt Eleven reflekterar till viss del över resultatet och kan vad som påverkat detta
Eleven visar mycket god förståelse för laborationer och undersökningar samt använder utrustning på ett ändamålenligt och effektivt sätt. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor
Diskussion
Eleven deltar i viss mån i samband med diskusioner
Eleven är aktiv i samband med diskussioner och bidrar med frågor och tankar som för diskussioner framåt
Eleven är mycket aktiv i samband med diskussioner och bidrar med frågor och tankar som fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: