Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-04-09 15:57 i Getingeskolan Halmstad
Under våren kommer vi att arbeta bed sagoberättande och sagoskrivande
Grundskola 2 Svenska
Under Vårterminen och fram till skolavslutningen kommer vi att arbeta med arbetsområdet klassiska sagor i ämnet svenska. Genom att arbeta med sagor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Klassiska sagor

Under Vårterminen och fram till skolavslutningen kommer vi att arbeta med arbetsområdet klassiska sagor i ämnet svenska. Genom att arbeta med sagor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna.

Lokala Prioriterade mål

 • Berättande texters budskap, uppbygnad och innehåll.Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

 

I arbetsområdet Sagor ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att läsa och skriva sagor själv.

 • Din förmåga att samtala om sagors innehåll,

 • Din förmåga att förstå sagors budskap,

 • Din förmåga att berätta en saga så att andra förstår.

 • Återberätta en saga i korta drag.

 • Kunskaper om hur en saga kan byggas upp.

 • Kunskap om några skönlitterära barnboksförfattare.
 • kunskaper i att med hjälp av Ipad skapa sagor.

Undervisning

 • Du kommer att få lyssna på klassiska sagor och bekanta dig med kända barnboksförfattare.

 • Du kommer att få träna dig på att göra en tankekarta, utifrån en saga du lyssnat på. 
 • Du kommer att få berätta sagor för några klasskamrater och öva dig på att skriva sagor och illustrera dem.

 • Du kommer också att få lära dig vad som kännetecknar en saga, hur man kan inleda en saga, typiska händelser i en saga samt hur en saga kan avslutas.

 • Du kommer också att få öva din handstil och att använda stor, liten bokstav och punkt och mellanrum mellan orden på rätt ställe.

 • Du kommer att få använda ipad för att göra en saga där bilder och text samverkar.

 • Du kommer att få göra egna sagor där du själv bestämmer handlingen utifrån ovan nämnda regler.
 •  

Bedömning

 • Du ska kunna göra en tankekarta utifrån en saga som du har lyssnat på. För att sen kunna skriva ner den i text igen och få med en början, handling och ett slut.
 • Du ska själv kunna läsa en saga och återberätta i stora drag, både för en liten grupp och för en större grupp.

Hur kommer vi att bedöma:

 • En vuxen kommer att lyssna på dig när du återberättar en saga för dina klasskamrater i en mindre grupp och i helklass.

 • Vi kommer att titta så att du har en röd tråd i sagan som du skriver. Samt att sagan har tydlig inledning, handling och avslutning  

 • Vi kommer även att bedöma meningsbyggnad, att du får med stor bokstav och punkt och mellanrum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 2)

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: