Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Kap 3 och 4

Skapad 2018-04-09 19:46 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi mäta, väga, multiplicera, dividera och omvandla enheter.

Innehåll

Konkreta mål

 • kunna använda och omvandla olika enheter inom längd, vikt och massa.
 • känna dig säker på multiplikationstabellerna 1-10
 • Lösa enkla problem och redovisa dina lösningar.
 • använda tal i decimalform
 • kunna förklara samband mellan multiplikation och division.
 • göra beräkningar med större tal, t.ex. 6x1250 och 6030/3

 

 

Undervisning

Vi kommer:

 • ha genomgångar
 • arbeta med problemlösning enskilt och tillsammans
 • se filmklipp
 • arbeta i matteboken
 • färdighetsträna på arbetsblad och med digitala verktyg

Bedöming

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Prima Formula Kap 3 och 4

Behöver öva lite till
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Enhetsomvandlingar
längd
vikt
volym
Algoritmer
division
multiplikation
Lästal
Lästal med ett steg.
Lästal med flerstegslösningar.
Lösa problem
Använda olika strategier för att lösa problem och tydligt redovisa dina lösningar.
Talföljder
Förstå och upptäcka mönster i olika talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: