👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året, månader och årstider

Skapad 2018-04-10 07:16 i Björkås särskola Ludvika
Du vet när du själv fyller år, men vet du i vilken årstid det är då, eller hur långt det är kvar till dess? När är det jul, påsk, midsommar? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.
Grundsärskola 4 Naturorienterande ämnen Svenska
Du vet när du själv fyller år, men vet du vilken årstid det är då, eller hur långt det är kvar till dess? När är det jul, påsk, midsommar? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att eleverna på ett kontinuerligt och lustfyllt sätt får träna och utveckla förståelse för årets återkommande händelser.

Det här ska vi göra

 • Träna på ordningsföljden av månaderna.
 • Träna på veckodag, datum, månaderna, året, och årstiderna.
 • Följa upp vilken månad vissa högtider infaller.
 • Se på film.
 • Ta reda på vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna.
 • Kontinuerligt följa upp under samling.
 • Färdighetsträna i pedagogiska datorprogram.

Det här ska vi bedöma

 • Att eleven har förståelse för årshjulet och återkommande högtider.
 • Att eleverna känner till livscykler för växter och djur beroende på årstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  4-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  4-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
  NO  E 6
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
  NO  A 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6

Matriser

NO Sv
Tema årstider

Du är på väg att nå målet för år 3.
Du har nått det lokala målet för år 3 och visat att du kan mer.
Ny nivå
Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
 • Ma   3
Jag kan årets 12 månaderna med namn.
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska kunna namnge veckodagarna.
 • Ma   3
Jag kan namnge veckodagarna.
Jag kan namnge några av veckodagarna .
Jag kan namnge veckodagarna och säger dem i rätt ordning.