Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen grsär vt 18

Skapad 2018-04-10 08:07 i Stenkulan Lerum
I detta område ska vi lära oss hur olika organ samverkar för att tillgodose kroppen och cellernas behov.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen

När du är 15 år har ditt hjärta pumpat nästan 50 miljoner liter blod. Du har ätit tonvis med mat och du har tagit över 100 miljoner andetag. Din kropp består av ungefär hundratusen miljarder celler och ditt DNA har den sammanlagda längden av 2 meter i varje cell! I detta område ska vi se hur olika organ samverkar för att tillgodose kroppens alla cellers behov, samt titta närmare på kroppen ur ett kemiskt perspektiv

Innehåll

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi och kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom hälsa och miljö. Med kunskaper om människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Centrala begrepp:

Cell, cellkärna, cellandning, fotosyntes

ven, artär, kapillär, hjärtat, stora och lilla kretsloppet, lungor, 

blodplasma, röda-vita blodkroppar, blodplättar/plattor, 

matspjälkningskanalens delar: munhåla, svalg, matstrupe, magsäck, tolvfingertarm, tunntarm, tjocktarm, blindtarms-bihang, ändtarm, analöppning

kolhydrater, fibrer, fetter, proteiner

Arbetssätt

 • genomgångar
 • filmer
 • demonstrationer
 • läsa texter
 • laborationer
 • laborations rapport

Detta kommer vi att bedöma:

 • din förmåga att beskriva och förklara. Detta visar du muntligt på lektioner samt då du utvärderar och dokumenterar undersökningar.
 • din förmåga att planera, genomföra och utvärdera laborationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  C 9
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  A 9

Matriser

NO
Kroppen och dess funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans organ
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Fältstudier
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: