👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta och världsdelar åk 3

Skapad 2018-04-10 08:50 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Karta, Glob, världsdelar
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad är en karta? Vi kommer att lära oss läsa av en karta samt lära något om de olika världsdelarna. Vet du vad världsdelarna heter? Du kommer även få lära dig väderstrecken Norr, Öster, Väster och Söder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att lära sig grunderna i att tolka kartor och lär oss förstå tecken.

Du ska kunna undersöka/hitta olika världsdelar på kartan. Du ska också med hjälp av kartans färg och symboler förstå vad kartan berättar om de olika delarna samt göra egna reflektioner av det du kan utläsa.

Du ska kunna söka information från en karta.

Du ska kunna de olika väderstrecken.

Du ska känna till några av de stora haven och världsdelarna.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta utifrån So- boken både enskilt och i grupp.

Du kommer att få arbeta praktiskt för att lära dig hur en karta används.

 

Du kommer att få träna på väderstrecken, både praktisk och i teorin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Matris SO Kartan år 2-3

Du kan peka ut var Sverige och Båstad finns på en karta.
 • Ge   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Nivå 1
Att kunna namnge väderstrecken
Nivå 2
Att kunna peka ut minst en världsdel på kartan och jordgloben.
Nivå 3
Att känna till namnen på våra största världshav och visa på kartan och jordgloben var dessa ligger.
Väderstreck
 • Ge   3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge   3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
 • Ge   3
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.