Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kap 5 Geometri

Skapad 2018-04-10 09:31 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 Matematik
Nu är det dax att lära sig mer om vad geometri är! Har du koll på de vanligaste geometriska figurerna? Om inte, var lugn! Om några veckor kommer du ha lärt dig om kvadrater, rektanglar, cirklar, trianglar och femhörningar. Du ska lära dig att räkna både omkrets och area på några figurer. Var beredd på matte både inne och ute för geometri det finns överallt!

Innehåll

Mål:

Du ska kunna mäta och jämföra olika längder 

Du ska kunna omvandla längder från mm till cm, dm, m 

Du ska kunna skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel

Du ska kunna känna igen och beskriva vanliga geometriska figurer 

Du ska kunna beräkna omkretsen av månghörningar 

Du ska kunna beräkna area av kvadrater, rektanglar och trianglar. 

Begrepp:

Kvadrat
Rektangel
Triangel 
Cirkel 
Månghörning 
Polygon 
Spetsig vinkel
Trubbig vinkel
Rät vinkel 
Omkrets 
Area 

Undervisning:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av nya moment, enskilt arbete i Alfaboken varvat med pararbete. Vi kommer också att arbeta med praktiskt material, när vi tränar på att mäta olika längder och beräknar omkrets och area. Vi kommer genomgående genom arbetsområdet arbete med problemlösning både enskilt, i par och i grupp. 

Vi kommer avsluta kapitlet med ett prov. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: