👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yoga/massage/gympa

Skapad 2018-04-10 09:40 i Fiskebyns förskola Båstad
Förskola
Med yogan och massagen vill vi skapa ett lugn och harmoni hos barnen,stärka deras kroppskännedom och självkänsla, jag vill, jag vågar och kan. Med gympa vill vi på ett lekfullt sätt får barnen röra sig till musik, öva sina grovmotoriska rörelser, leka med bollar, experimentera med fallskärmen, få viss kännedom om olika redskap, känna att pulsen ökar och öva på att slappna av.

Innehåll

Strategier: -yoga har vi varje tisdag efter lunch, lyssnar på en yogasaga med rörelser och sedan sätter alla sig

                  Vid bordet och ritar något från sagan de lyssnat på.  

                 - använder oss av yogakorten vid andra tillfällen ex. Innan mellanmålet, när en grupp är gympahallen

                 - massage har vi varje torsdag efter maten, lyssnar på lugn musik och en pedagog masserar med en 

                   Massageboll.

                 - barnen ska efterhand få massera varandra, massagetåg.

                 - gympahallen har vi tillgåg till varje onsdag, vi har delat barnen i två åldersgrupper så de är i hallen 

                   Varannan vecka. 1åringarna i huset har är i hallen vid ett eget tillfälle.

                 - samma pedagog håller i gympan varje gång,

                 - gör samma program två gånger så man känner igen aktiviteten/leken för då vågar man och kan lätt  

                   Hänga med.

                  - börjar med sång/ ramsa, uppvärmning, springer till musik, lyssnar på mini röris, hinderbana med 

                    Redskapen, lek, avslappning.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016