Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2018-04-10 09:57 i Almåsskolan Mölndals Stad
Planering till kapitel 2 "Rörelse och kraft" i "Koll på NO 6".
Grundskola 4 – 6 Fysik
Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dubbar? Faller stora stenar snabbare än små? Varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga?

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om

 • vad som menas med en rörelse genom att förklara hastighet, acceleration och fritt fall med exempel
 • krafter som påverkar dig i vardagen genom att ge exempel på sådana
 • gravitationskraft och förklara med exempel
 • friktionskraft och förklara med exempel
 • centripetalkraft och förklara med exempel

I undervisningen kommer vi att

 • ha genomgångar
 • läsa text och svara på frågor
 • laborera
 • titta på filmer
 • diskutera olika frågeställningar

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektionerna och laborationer
 • muntliga läxförhör
 • prov/diagnos i slutet av området

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Fy
Ämnesmatris - Fysik 4-6 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, teknik, miljö, och samhälle.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i fysik"
Utvärdera & dokumentera undersökning
förmåga att jämföra resultaten och resonera om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt förmåga att förbättra undersökningen samt förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med text och bild
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader samt bidra till förslag kring förbättringar Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som efter någon någon bearbetning kan förbättra undersökningen Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som kan förbättra undersökningen Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
- förmåga att visa kunskaper om fysikaliska fenomen genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av fysikens begrepp och förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att relatera till några fysikaliska samband vid resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och visar då på fysikaliska - förmåga att förklara och visa samband kring energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde. - förmåga att förklara visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang Du kan beskriva och ge exempel med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse samt för enkla resonemang
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på något enkelt samband samt med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse samt för utvecklade resonemang
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på olika enkla samband samt med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse samt för välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: