👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sidoprojektet vatten och olika perspektiv på det

Skapad 2018-04-10 10:05 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
I vårt projekt "Perspektiv" utforskade vi vattnets olika faser och våra olika perspektiv på det. Intresset håller sig kvar och vi undersöker vatten lite mer...

Innehåll

 

Varför valde ni detta projekt?

Vi såg ett intresse hos barnen under vårt tidigare projekt ”Perspektiv”.

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

Vi utgår från vattenutforskandet i förra projektet  där vi upplevde att barnen visade ett stort intresse för att gå vidare.

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön?

Vi kommer visa upp olika typer av vatten i flaskor, uppmuntra vattenlek inne och ute. Olika typer av inspirations bilder. Frysa in is och använda i vattenleken.

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av?

Samtal, mindre grupper, produktiva frågor

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)?

Samtala med rätt vetenskapliga begrepp 

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Uppmuntra till att komma med egna idéer. Barnen redovisar om de vill vart de samlat sitt vatten.

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga?

Familjerna får i uppdrag att samla in vatten i en plastflaska från valfri plats. De får skriva vart det kommer ifrån på en lapp. Gärna ta bilder och skicka till oss som komplement.

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

vi kommer utvärdera längre fram och se om projektet ska följa med oss in i sommaren. Avsluta med utflykt till havet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016