Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hans och Greta Humlan Utveckling och lärande 2018

Skapad 2018-04-10 10:11 i Hans och Greta förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

A.

Delaktiga pedagoger som i alla situationer i vardagen pratar med barnen om allt som sker runt omkring de.

B.

Vi tydliggöra olika vardags händelser med bilder och tecken. Att användatecken som stöd gör att vi förstärker ord och gör ordet begripligt för varje barn.

C.

Varje barn ska ges möjlighet till språkutrymme till exempel i form av våra dagliga samlingar. Där vi sjunger sånger, leker, övar på rim och ramsor för att stimulera varje barns språkutveckling. Pedagogerna ska vara delaktiga i barnens lek, observera och lyssna in hur barnen kommunicerar med varandra. Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord, tecken och kroppsspråk gör att barnet stärker sin jaguppfattning och vågar ta för sig.

Planerade insatser

A.

Till exempel vid matsituationer, på och avklädning, blöjbyten med mera prata med barnen för att stimulera varje barns språkutveckling.

B.

Genom att välja ut tecken som barnen känner till i vardagliga situationer. Dessa tecken ska sättas upp i de olika miljöerna på avdelningen där barnen kan få ta del av.

C.

Vi ska fortsätta skapa miljöerna där varje barn bli sedd och hörd.

Kännetecken

A.

Barnen återberättar händelser och situationer för varandra till exempel i den fria leken.

B.

Barnen börjar göra tecken själva utan en vuxens närvaro och visar för varandra vilka tecken som de har lärt sig.

C.

Varje barn ställer följdfrågor om de ämnen vi har samtalat om till exempel på våra samlingar. Att barnen fortsätter prata om de olika ämnen med varandra under dagen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: