Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografins verktyg, begrepp och metoder

Skapad 2018-04-10 10:27 i Västra skolan Falun
Introduktion för geografi på högstadiet samt repetition av mellanstadiets kunskaper
Grundskola 7 Geografi
I det här arbetsområdet utforskar vi vår blå planet. Vi kommer lära oss namn och läge på viktiga länder, vatten, öar, öknar och regioner. Vi kommer lära oss hur en karta är uppbyggd och hur vi kan använda olika kartor samt hur geografiska data kan samlas in och användas. Vi kommer också arbeta med centrala begrepp och ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi samt lära oss om jordens klimat- och vegetationszoner och hur dessa förändras över tid.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

- läsa, skriva och samtala om geografi med ett relevant och korrekt ämnesspråk

  

Konkretisering av mål

Du som elev ska lära dig:

 • väderstrecken
 • hitta en plats med hjälp av register och karta
 • hur en karta är uppbyggd med gradnätet, färger och symboler
 • känna till GIS och kunna navigera en digital karta
 • använda gradnätet (ange och hitta positioner)
 • namn och läge för viktigare länder, vatten, öar, öknar, berg och orter
 • jordens indelning i klimat- och vegetationszoner och vad som kännetecknar dessa
 • vad växthuseffekten är för någonting samt dess konsekvenser

 

Arbetssätt

För att nå målen kommer du att:

 • ta del av genomgångar
 • se på film
 • läsa och arbeta med uppgifter
 • öva namngeografi 

 

Vi kommer att genomföra avsnittet Geografins verktyg och delen klimat i kapitlet Livsmiljöer i boken Geografi 7-9 (se bild). Vi genomför inte alla delar i detta avsnitt. Frågorna i boken blandas med genomgångar och uppgifter enskilt/par/grupp. Att lära av varandra är viktigt. Kunskap skapas i samtal och genom nya erfarenheter.

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper kommer att ske genom prov utifrån kunskapskrav som beskrivs i kursplanen för geografi. Se bedömningsmatris.

 
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografins verktyg, begrepp och metoder

Du har fortfarande inte visat tillräckliga kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper
Du är på väg mot högre kvalitet
Du visar en hög kvalitet
Aspekt 1
Samspel människa, samhälle & natur
 • Ge  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Ny aspekt
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: