Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och proportionalitet åk8

Skapad 2018-04-10 10:41 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta arbetsområdet får du arbeta med koordinatsystem, proportionalitet och andra linjära samband. -Rita koordinatsystem -Ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem -Beskriva proportionella samband m.h.a. diagram och formler -Tolka olika typer av samband

Innehåll

När du har arbetat med det här kunskapsområdet (Samband) ska du kunna:

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • att tolka diagram och grafer
 • känna igen och använda olika proportionella samband t ex om 2 kg äpplen kostar 30 kr så kostar 0,5 kg äpplen 7,5 kr.

 

Bedömning

 Ditt arbete kommer att bedömas genom hur du:

 • praktiskt genomför olika aktiviteter
 • skriftligt och muntligt redovisar dina kunskaper och slutsatser
 • se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för Samband åk 8

E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Kommunikation (K)
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Du gör dig begriplig
Du använder några matematiska ord och begrepp när du redovisar.
Du använder mycket flitigt matematiska ord och begrepp när du redovisar. Dina resonemang är rätta.
Resonemang (R)
Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
Du lämnar någon reflektion om sin tillvägagångssätt
Du gör slutsatser och analyserar dina resultat på ett bra sätt. Ganska djupt och har bredden i dina förklaringar.
Mycket djupa, tydliga och rätta resonemang, slutsatser och analyser.
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
Du hat förstått vissa nya metoder.
Du har förstått de flesta nya metoder.
Du hanterar mycket väl de nya metoderna.
Begrepp (B)
I vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
ganska god förmåga att förstå och behålla kunskaper om nya begrepp. Visar goda resultat i arbetet med gamla sambandsbegrepp.
en god förståelse för alla gamla och nya begrepp
mycket god förståelse för alla gamla och nya begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: