Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5

Skapad 2018-04-10 11:01 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 5 – 0 Samhällskunskap
Under de sista veckorna av terminen kommer vi att arbeta med ämnet samhällskunskap. Vi kommer att läsa om arbete och pengar, hemma i världen samt aktuella händelser.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa, diskutera och samtala kring olika texter.

Vi kommer att se olika filmer som behandlar det ämne vi läser.

Vi kommer att arbeta med arbetsblad och andra skriftliga/muntliga uppgifter, i grupp eller enskilt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: