Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter 2017-2018

Skapad 2018-04-10 11:10 i Skatten Munkedal
Vardagsaktiviteter 2017-2018
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner. Eleverna ska även få kunskaper om närområdets servicefunktioner, samt kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är bl.a.aatt ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner.

 

Kunskaper

 • Kunna delta i hygienrutiner
 • Kunna delta i bakning och enkel matlagning
 • Kunna delta i att använda olika redskap och livsmedel i hemkunskapen/vid måltider 
 • Kunna delta i att arrangera sina måltider
 • Kunna orientera sig i närmiljön
 • Kunna delta i att hämta information från olika källor
 • Kunna använda ord, begrepp och symboler inom området

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt  och verbalt stöd är en viktigt del i alla lektioner/aktiviteter.

Måltiderna förbereds genom att aktuella schemabilder visas för eleverna. Eleverna är med och hjälper till att duka i den mån de kan.

På hemkunskapen kommer eleverna bl.a. att få baka kakor. De kommer att få använda olika bakredskap och få det fysiska stöd som de eventuellt behöver.  Även i andra vardagsrutiner kommer olika redskap att användas.

Olika rutiner för hygien tränas i  de vardagliga sammanhangen och rutinerna. Eleverna kommer att få delta i att sortera returmaterial.

Högtider, födelsedagar och  traditioner kommer att uppmärksammas på flera olika sätt.  

Eleverna kommer att få orientera sig i skolans närmiljö och lära känna skolans omgivningar.

Eleverna kommer att kunna delta i att påverka olika saker i sin vardag, exempelvis genom valbara aktiviteter och lekar.

Informationssökning kommer att ske på olika sätt, exempelvis från det egna schemat, från arbetsscheman, från Internet o.s.v.

 

Bedömning; vad och hur

Bedömning av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: