Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia

Skapad 2018-04-10 11:10 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Engelska
Australia is an exciting country in many ways and a popular destination for travellers. In the first part of this theme you will do an oral presentation of 5-10 minutes in total. In the second part you will write a 14-day travel diary where you tell about a number of places that you will visit in your imaginary travel diary. Good luck!

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

 Arbetet går ut på att ni, under de första veckorna, gör en powerpointpresentation som ni i par framför inför klassen. Sedan, efter påsklovet, ska ni göra en skriftlig presentation om en 14-dagars resa i Australien som ni genomför (i fantasin). Syftet med detta är att ni ska få lära er mer om Australien, både vad gäller natur och kultur och språk, samt utveckla ert skrivande och talförmåga i engelska.

Hur ska vi lära oss detta?

Arbetet kommer att varvas med att Elias har genomgångar om Australien samt pratar om hur man genomför en bra muntlig presentation med hjälp av Powerpoint. 

Ni kommer att få arbeta med två huvuddelar: en muntlig presentation (5-10 minuter) som ni framför inför klassen, samt en skriftlig uppgift där ni skickar in en text på 1-2 sidor. Ni kommer att få tid att arbeta med dessa presentationer under lektionstid, men kan behöva jobba utanför lektionstid för att bli färdiga i tid.

Vad som kommer att bedömas:

1. Hur väl den muntliga presentationen genomförs vad gäller språket --> alltså till vilken grad använder man ett grammatiskt korrekt språk? Finns ett flyt i språket och används rätt ord/fraser i rätt sammanhang? har man följt instruktionerna? publikkontakt - har man kontakt med publiken och använder sig inte för mycket av anteckningar? 

 

2. Hur väl den skriftliga presentationen genomförs vad gäller språket (till vilken grad använder man ett grammatiskt korrekt språk? Används rätt ord/fraser i rätt sammanhang?

Jag bedömer även hur väl instruktionerna har följts i både den muntliga -och skriftliga presentationen.

Hur du får visa vad du kan:

I en muntlig -och en skriftlig presentation.

Länkar till material:

1. Oral presentation instructions: https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/Eca_2ZYdLfBBtZaQT-lAYKsBr2notF2H_9lFJEdEgCXBhQ?e=n4V6FB

 

2. Slang words: https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/EYzCxL9aZodAj8ih_t0pfKsB0T6E9gAkcn_6BUajC3kTAg?e=zgcJbg

3. Slang words key (facit): https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/EXzNfn7etdRLgqDsa8W4D0YBzuv2aXa0kcDWnUXhZxJtGg?e=1A94p6

4. Instructions to written assignment: https://osthammar-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/ES7YMwmj3DFJhgjtXovm0E0BEchTPV7QJ0yy0qXZ5H-HyQ?e=ehFz7E

5. A good powerpoint presentation: https://osthammar-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/elias_bergmantrygg_edu_osthammar_se/Ebcyr4ATfyxOhNQjUHKT5nEBlceQGR_wMRonpSED3HeVhQ?e=aAwByy

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: