Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2018-04-10 12:43 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 6 Kemi
Under några veckor kommer vi att arbeta med kemi, och då med vad som menas med "kemiska reaktioner". Vi repeterar en hel del från tidigare temaområden i kemi, bl a fotosyntesen, och tittar närmre på matens kemi mm.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med kemi, och då med vad som menas med "kemiska reaktioner". Vi repeterar fotosyntesen och tittar närmre på matens kemi mm.

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta vad som menas med en kemisk reaktion
 • berätta något om matens innehåll och hur man kan göra mat mer hållbar
 • berätta hur det går till när nya ämnen bildas
 • redogöra för vad fotosyntesen är
 • berätta något om eld och förbränning
 • berätta vad som menas med plaståldern
 • resonera kring hållbar utveckling med fokus på kemi
 • berätta om några viktiga upptäckter inom kemiområdet och hur dessa påverkat människans levnadsvillkor
 • redovisa fakta om en känd upptäckare utifrån en källa och resonera kring källans användbarhet
 • genomföra experiment utefter en given planering
 • skriva en laborationsrapport som man enkelt kan följa (material, genomförande, hypotes, resultat, förklaring).

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta vad som menas med en kemisk reaktion
 • berätta något om matens innehåll och hur man kan göra mat mer hållbar
 • berätta hur det går till när nya ämnen bildas
 • redogöra för vad fotosyntesen är
 • berätta något om eld och förbränning
 • berätta vad som menas med plaståldern
 • resonera kring hållbar utveckling med fokus på kemi
 • berätta om några viktiga upptäckter inom kemiområdet och hur dessa påverkat människans levnadsvillkor
 • redovisa fakta om en känd upptäckare utifrån en källa och resonera kring källans användbarhet
 • genomföra experiment utefter en given planering
 • skriva en laborationsrapport som man enkelt kan följa (material, genomförande, hypotes, resultat, förklaring).

Undervisning:

Vi kommer att bearbeta faktatexter och faktafilmer på olika sätt, skriftligt som muntligt. Vi ska göra experiment och du ska skriva laborationsrapporter efter genomfört experiment. Du kommer också att få söka fakta om en känd upptäckare. Du ska använda den fakta du hittar för att berätta om personen och dess upptäckt, samt resonera kring källans användbarhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: