👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik period 4

Skapad 2018-04-10 13:05 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Vi utgår ifrån boken Matte Direkt Borgen 5 B där eleverna arbetar med kapitel 6 - 10. Varje kapitel har en diagnos på slutet som fungerar som delprov för området. Efter varje kapitel gör varje elev en utvärdering. Varje vecka har vi även matteläxa som delas ut på måndagar och ska lämnas in på fredagar. En lektion varannan vecka arbetar vi lite mer praktiskt och med problemlösningsuppgifter som hör till aktuellt kapitel.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:  

          Kapitel 6 Tal

 • Förstå prioriteringsregeln: att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • Kunna räkna division med minnessiffror
 • Förstå vad negativa tal är
 • jämföra och storleks ordna negativa och positiva tal
 • Enkel ekvation: kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal t.ex. 10 - 5 = ? + 2
  Du ska också kunna matteorden: prioriteringsregeln, negativa tal, likhetstecken, rest   
        
   
  Kapitel 7 Bråk 
 • Kunna skriva en halv med olika bråktal
 • Jämföra och storleks ordna bråk
 • Räkna ut en del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • Skriva bråktal med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal
  Du ska också kunna matteorden: bråk, bråkplank, del av antal

  Kapitel 8 Procent
 • Veta att en hel är 100%, en halv 50% och en fjärdedel 25%
 • Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • Dela upp 100% i olika procentsatser
 • Veta hur du kan kombinera på olika sätt t.ex. två halsdukar och tre mössor
  Du ska också kunna matteorden: procent, hundradel och kombinera

  Kapitel 9 Decimaltal
 • Avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • Avrunda summor på t.ex. kvitto till närmaste hela kronor
  Du ska också kunna matteorden: avrunda, decimaler och decimaltecken

  Kapitel 10 Geometri
 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • Veta hur många grader ett halvt och ett helt varv är
 • Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder
  Du ska också kunna matteorden: vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, halvt varv, helt varv, gradtal symmetrisk och symmetriaxel

Hur ska vi lära oss detta:

Inför varje kapitel kommer vi lärare att ha fortlöpande genomgångar

Eleverna räknar sedan själva 

På varje kapitel finns en diagnos som eleverna gör
Beroende på hur diagnosen går får eleverna specifika uppgifter att arbeta med

Varje vecka kommer eleverna att få matteläxa måndag - fredag 
 Läxan kan handla om aktuellt kapitel och repetitionsuppgifter på tidigare avsnitt
Det kommer alltid att finnas med någon textuppgift/problemlösning varje vecka

En lektion varannan vecka kommer vi även att arbeta med praktiska övningar, problemlösningar och mattespel

Vad kommer att bedömas:

Diagnoserna kommer att bedömas

Hur aktiv du är i ditt lärande/ att du visar att du lyssnar och själv frågar och pratar

Hur bra eleverna kan förklara skriftligt och muntligt vad det är de har räknat ut

Hur bra och noga eleverna är med matteläxorna

Hur bra eleverna kan arbeta praktiskt och samarbeta med sina kamrater

Självbedömningen som eleverna gjort genom en utvärdering efter varje kapitel. Stämmer denna utvärdering som eleverna gjort med lärarens uppfattning om elevernas kunskaper om kapitlet?

Grovplanering för Matteborgen 5 B:
Eftersom klasserna arbetar lite olika fort kommer många av eleverna att få gå vidare själva i den sista matteboken 5B.
Vi kommer att ha fortlöpande genomgångar på de olika momenten men sätter inte upp några tidsramar för sista delen av terminen.

Uppgifter