Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välja hållbart!

Skapad 2018-04-10 14:05 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” I detta arbetsområde ska vi lära oss vad vi själva kan göra för att påverka i rätt riktning vad gäller hälsa, ekonomi och miljö när vi konsumerar och arbetar i hemmet.

Innehåll

 

Kunskapskravet vi ska arbeta med resten av terminen lyder:

 

Eleven kan resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

 Om man bryter ner det betyder det ungefär:

 

 • Konsekvens = följd av

 • Konsumtionsval = det vi väljer att köpa. Om alla skulle konsumera/handla som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva 3.7 jordklot (maten står för 1/4 )

 • Handlingar i hemmet; hur vi agerar när vi städar, lagar mat, lagar bilen osv (vatten, jämställdhet, materiel/medel osv)

 • Hållbar utveckling = att leva så att alla på jorden har möjlighet till bra liv

 • Social utveckling; ex jämställdhet t ex vem som gör vad i hemmet; städ, tvätt, matlagning, fixa gemensamma grejer ex bil, båt, renovera. Hur man fördelar det obetalda arbetet hemma och hur man väljer att göra det t ex vilka städmedel man använder. Globalt sett orättvist att vi lever på andras bekostnad som drabbas av översvämningar/torka/dålig tillgång på mat/fattigdom för att vi överkonsumerar

 • Ekonomisk utveckling; minska fattigdom – jordens tillgångar ska räcka till alla

 • Ekologisk utveckling; behandla planeten så att även era barn kan få en bra miljö/klimat

 

Vi påverkar genom de val vi människor gör kring vad vi äter, vilka produkter vi köper, hur vi reser och lever.

Det ska vi arbeta med genom att göra enkla maträtter och en del godsaker som vi pratar utefter för att lära oss att göra medvetna val. I Hemkunskapen handlar det om att göra medvetna val utefter Hälsa, Ekonomi & Miljö i första hand men givetvis finns andra aspekter att ta hänsyn till, såsom smak och tid. Vi kommer också in på jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet.

 

Vi kommer lyssna på genomgångar, titta på film, göra teoretiska och praktiska övningar.

 

Inom hälsa har vi skaffat oss en bra kunskap tidigare under terminen när vi läst näringslära. Nu ska vi applicera den kunskapen plus att vi ska lära oss mer om miljö och ekonomi för att kunna göra medvetna val när vi handlar (konsumerar) och arbetar i hemmet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: