Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2018-04-10 15:18 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning
Detta arbetsområde handlar om att kunna beskriva och reflektera över skönlitterära drag.

Innehåll

Ni ska analysera potatishandlaren. I uppgiften som hör till planeringen står utförliga instruktioner.

Uppgifter

  • Filmanalys

Matriser

Svenska som andraspråk 2 - SVASVA02

Mål

Mål som vi arbetar mot i denna uppgift är: - Förmåga att kommunicera i skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare. -Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget. -Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag. -Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
E
C
A
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: