👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk5 Ma Begrepp IE

Skapad 2018-04-10 15:54 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Matematiska begrepp

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna använda och förstå matematiska begrepp och samband mellan begrepp när det gäller avsnitten massa, vinklar,
bråk och procent.

Innehåll

Geometri - jämförelse, uppskattning och mätning av volym, massa och tid med vanliga måttenheter.
Taluppfattning - tal i bråk- och decimalform samt tal i procentform.

Genomförande

Vi arbetar utifrån vår lärobok 5B kapitel 7 och 8 med tillhörande diagnosmaterial och förhör.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda och förstå matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt föra och följa matematiska resonemang. 

Matriser

Ma
Jä vt 18 åk5 Ma Begrepp IE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan beskriva och använda matematiska begrepp i...
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: du kan förklara begreppet massa
bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du kan ge exempel på tal i blandad form
nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Exempel: du kan förklara begreppet procent och se sambandet 20%= 0,2 = 20/100 Du kan lösa liknande uppgifter som Av 24000 kr betalar Per 3/10 i skatt och sedan av det som är kvar 25% till hyra. Hur mycket pengar har Per kvar?