👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Planet Earth

Skapad 2018-04-10 16:05 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete för åk 4-6 med fokus geografi.
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik Geografi
Varför drabbas vissa länder av orkaner, tsunamis och jordbävningar oftare än andra? Hur uppkommer stormar? Varför utsätts vissa områden för översvämning samtidigt som öknen sprider ut sig på andra ställen? Dessa frågor och många andra kommer du få svar på i temat "Planet Earth".

Innehåll

Undervisning

Vecka 11 är det dags för upptakt i läsårets sista tema, Tema Planet Earth. Du kommer få se filmklipp från olika delar av världen och därefter diskutera de företeelser du sett. Till din hjälp har du en kartbok, något som är centralt i detta tema.

Arbetet fortsätter sedan med temastationer där du får lektioner om naturens krafter, väderfenomen och kartbokens mångsidighet.

 

Efter introduktionsveckorna får du välja fördjupningsområde inför redovisningen. Redovisningen är planerad till onsdag den 29/5-18.

 

 

Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som är kopplade till temat som t ex cyklon, översvämning, jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, jordskred, lavin, plattektonik, glaciär, ekvatorn, (begreppslig förmåga)
 • lyssna och ta till dig fakta om naturens krafter genom föreläsningar, böcker och filmer. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara olika fenomen och naturkatastrofer. (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring frågor som uppkommer i temaområdet. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig, redovisa och kan framföra din fördjupning. (metakognitiv förmåga)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6