Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 5. Geometri vt18 åk7

Skapad 2018-04-10 16:06 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Vår vardag är fylld av geometriska former och figurer. Vi har dem runt omkring oss. Kopplingen mellan längdenheter och area samt hur man använder dem på olika geometriska figurer kommer vi att ta upp under det här arbetsområdet.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi tränar på att formulera problem och finna strategier att lösa dem samt arbeta med areaenheter.

Du visar dina kunskaper i en rad övningar där du motiverar dig med olika beräkningar.

Du resonerar och argumenterar för dina resultat och lösningar och när du bevisar olika påståenden om olika skalor.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma alla förmågorna dvs din problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att diskutera olika geometriska satser och metoder för beräkning av area, omkrets och enheter på olika geometriska objekt

Begrepp - som vi kommer att diskutera

Omkrets, area, vinkel, vinkelsumma, triangel, kvadrat, romb, rektangel, cirkel, radie, diameter och skala.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: