Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio7, Kap.5 Algebra

Skapad 2018-04-10 16:20 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem

Innehåll

Veckoplanering med länkar

Centralt innehåll

Algebra. Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoder för ekvationslösning. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden

 

Begrepp

algebra

numeriska uttryck

algebraiska uttryck

variabel

förenkla uttryck

formel

mönster

likhet

ekvation

obekant

vänster led

höger led

ekvationslösning

 

Metoder, Elevens mål

- tolka uttryck skrivna med tal

- beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt

- tolka uttryck skrivna med variabler, formler

- lösa enkla ekvationer

- lösningsmetoder för ekvationer

- problemlösning med ekvationer


Undervisningens innehåll, (arbetssätt, arbetsformer)

Gemensamma genomgångar

Enskilt arbete

Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)

Gruppdiskussioner

Prov/läxor/självbedömning


Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

förstå och använda matematiska begrepp

visa sin kunskap genom delaktighet i resonemang vid redovisningar och genomgångar

lösa uppgifter, läxor, prov, veckoplaneringHur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösningsuppgift

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupningsuppgift

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: