Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRAFTER v.15-17

Skapad 2018-04-10 16:50 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ordet kraft använder vi till vardags i olika sammanhang. Vi pratar om ord som kraftfull, politiska krafter, kraftig och kraftfoder. Men inom fysiken har ordet kraft en speciell betydelse. Här handlar det om kroppars möjligheter att röra sig. Fysikaliska krafter kan till exempel vara dragningskraft eller friktionskraft.

Innehåll

 

Efter arbetsområdets slut förväntas du:

 • Veta hur några olika krafter inverkar på föremål
 • Veta enheterna för kraft och massa
 • Veta med vad man mäter krafter
 • Veta vad tyngdpunkt är och tyngdkraften ritas med avseende på den
 • Veta hur en hävstång arbetar
 • Kunna några verktyg / redskap som utnyttjar hävstångseffekten
 • Känna till hur stödyta och tyngdpunkt påverkar stabilitet
 • Veta hur friktionskrafter verkar
 • Känna till vilken betydelse hävarmen har i ett vridmoment
 • Känna till de enkla maskinerna och kunna ge exempel på dessa
 • Känna till de vanligaste verktygen 

Aktiviteter och uppgifter:

Genomgångar och demonstrationer

Se på Youtube filmer

TITANO FYSIK - Krafter s.85-102 samt Gleerupsportal.se

Laborationer - Spela in filmer om krafter med egen mobiltelefon.

Prov v.19 den 9 maj

Instuderings frågor. OBS! Detta är inte frågorna som kommer dyka upp på provet.

 • 1.     Vad är dragningskraft? Ett annat ord för den?

  2.     En hund väger 20 kg. Vad väger den i rymden/på månen?

  3.     Centralrörelse

  4.     Fritt fall

  5.     Tyngdkraft

  6.     Vad säger tröghetslagen?

  7.     Vad kan en kraft göra?

  8.     Friktion – vad är det

  9.     Hur kan man öka/minska friktion?

  10.  Vilken experiment beskriver fritt fall?

  11.  Rita krafter som påverkar en rullande bil.

  12.  Vilka krafter påverkar en stor sten liggande på marken?

  13.  Hävstång – vilka lagar påverkar den?

  14.  Lutande plan och mekanikens gyllene regel (Det man vinner i kraft, förlorar man i väg). Ge några exempel.

  15.  Vilka verktyg hjälper oss i vardagen för att spara kraft?

  16.  Isaac Newton tre lagar

   

   

Veckoplanering

 

Vecka 15  Kraft och motkraft

 https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/6aafdca2-b208-4632-9e60-36b7591f35a

 

Gravitationskraft/Tyngdkraft 

 

Tyngdpunkt och stödyta  

Vecka 16  Krafter i kontakt och på avstånd   

 

  Vecka 16 Friktionskraft

 Newtons första Lag - Introduktion till rörelse och tröghet

Vecka 17 Newtons andra lag - Fritt fall   

Vecka 18  Newtons tredje lag - Kraft och reaktionskraft  

NEWTONS TRE LAGAR   - SUMMERING

 

Film-Vad är kraft https://youtu.be/G8VLb6urSGE

Film - Kraft och rörelse https://youtu.be/DU2k5JBlsYA

Film - Arbete https://youtu.be/BpsxkLBexkE  eller https://youtu.be/I0uuqwyg6iQ

Film - Energi https://youtu.be/Fma7iHp1YhU?list=PLWOPexr5CoEmKfI1Qb25VwZlZ3QcHZbIb

Film - De 5 enkla maskinerna(mycket bra jämnvikts beräkningar-arbete)

          https://youtu.be/VjgATzosSV8?list=PLWOPexr5CoEmKfI1Qb25VwZlZ3QcHZbIb

Film -  Elektrisk effekt och elektrisk energi

           https://youtu.be/TjK_0nVRTgg

           https://youtu.be/eCO7gAzULCc

ne.se samt andra lämpliga websidor

https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park


Bedömning av arbetsområdet sker genom:

Lektionsarbete - eleverna tittar på filmer i planeringen och läsa texter.

Laborationer - eleverna spelar in egna filmer om olika krafter

PROV  v.19 den 9 maj

 

Uppgifter

 • Laboration 1 - Pendeln

 • Undersök 1- Hur stor är kraften?

 • Laboration 2 - Friktion

 • LÄMNA IN - ÖVA

 • LÄMNA IN Film - krafter

 • Laboration 3 - Hävstången

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: